Foto: Shufiya Akter och 12-åriga Laboni i klass två på "Unique Child learning Center" ©UNESCO/GMR Akash
Foto: Shufiya Akter och 12-åriga Laboni i klass två på ”Unique Child learning Center” ©UNESCO/GMR Akash

Den internationella lärardagen har firats den 5 oktober sedan 1994 då Unesco instiftade dagen. Utbildning och kunskap är viktiga drivkrafter för samhällsutveckling och lärarna har en avgörande roll i att uppnå utbildning av god kvalitet. Därför uppmärksammas lärarna och deras betydelse denna dag.

Det finns många länder där lärare fortfarande bara har några få års grundskoleutbildning eller till och med är analfabeter. Miljoner nyutbildade lärare världen runt behöver rekryteras för att nå målet om utbildning för alla. Unesco bidrar till utvecklingen av utbildningsmaterial för att stödja lärarna i deras yrke och arbetar för att höja lärarnas status.

Fortfarande saknar 57 miljoner barn tillgång till skola, och i Afrika söder om Sahara avslutar mer än två av fem sin grundskoleutbildning i förtid. Brist på lärare är en av orsakerna till detta. Internationella lärardagen är ett sätt att uppmärksamma lärarnas situation och deras betydelse för vårt samhälle.

Läs mer här