Den 6 mars delas L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset ut för andra gången i Sverige. Priset är ett samarbete mellan Svenska Unescorådet, L’Oréal Sverige och Sveriges unga akademi med syfte att uppmärksamma två lovande kvinnliga forskare inom naturvetenskap, teknik eller matematik.

Emma Frans är doktor i medicinisk epidemiologi. Hon är även en aktiv vetenskapsskribent och kommunikatör som syns mycket i både media och på sociala medier. Under L’Oréal-Unesco For Women in Science-prisutdelningen kommer Emma vara på plats för att delta i ett panelsamtal om jämställdhet inom forskning.

Porträttbild Emma Frans

Jag tycker att det känns viktigt att uppmärksamma jämställdhet inom akademin, även om jag inte själv drivit den frågan aktivt. Det här priset är ett bra sätt att göra det på.

Fakta motverkar rädsla

På twitterkontot Alternativa flashar sprider Emma positiva nyheter om saker som händer i världen, som en motreaktion till de alarmerande nyhetsflashar som ofta dominerar flödet på sociala medier idag. Hon vill bekämpa nyheter som bara speglar människors rädsla och lyfta fram fakta.

– Rädsla gör oss irrationella, vilket utnyttjas av populister. Vi behöver kvinnor och yngre människor inom akademin som sprider kunskap och som får forskningen att nå fler. Jag tror att en av anledningarna till att jag fått så stort genomslag inom vetenskapskommunikation är just för att jag är kvinna; den stereotypa vetenskapsmannen når inte ut till den breda allmänheten.

Jämställdhet inom forskning behövs

Inom akademin förstår man inte vikten av att inkludera kvinnor. Fokus ligger på att sträva efter excellens, istället för jämställdhet. Men systemet som är avsett för att gynna de bästa forskarna, oavsett kön, leder till att de strukturella ojämlikheterna bevaras, eftersom män har lättare att meritera sig inom akademin än kvinnor.

– Det kan vara nedslående att läsa om hur jämställdhetsproblematiken ser ut, inte bara inom akademin, utan även i samhället i stort. Jag hoppas att det håller på att förändras, eftersom det verkligen behövs kvinnor inom akademin. Det är kul och stimulerande att arbeta med forskning och drygt 50 procent av de som doktorerar är trots allt kvinnor; problemet är att kvinnor saknas på de högre positionerna. Som kvinna inom akademin är det viktigt att hitta en bra arbetsgrupp men det som framför allt behövs för att göra akademin mer jämställd är ett övergripande arbete för att få bort den manliga normen inom vetenskap.

Fotograf: Lovisa Engblom

Läs mer

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset.

Svenska Unescorådets arbete inom vetenskap.