12065807_572477376261813_7128510056905383936_n

Direktrapport från Paris och vår svenska ungdomsrepresentant Matilda Hellström​ som precis andas ut från ett par hektiska dagar under UNESCO​s #YouthForum!

Matilda Hellström har de senaste fyra dagarna varit på plats på Unescos högkvarter i Paris. Matilda hälsar att den globala ungdomsrörelsen för fred och säkerhet i världen aldrig varit starkare än den är nu. Resan för Unesco att nyttja kompetensen hos unga har börjat, och hon hoppas att alla medlemsstater tillsammans med Unesco står upp för en fortsatt utveckling för ett bättre och mer demokratiskt #YouthForum.

Några utav de saker som Sverige, tillsammans med andra länder, lyckats driva högt upp på dagordningen för världens unga är:

– Ställningstagande för att motverka könsstereotyper och rasism samt att stärka HBTQ-rättigheter, kulturell och sexuell mångfald,
– Krav på en ambitiös, rättvis och bindande klimatöverenskommelse med sanktioner för de länder som inte lever upp till den,
– Verklig demokrati i varje utbildningssystem runt om i världen med starkt elevinflytande.

På Unescos Generalkonferens (3-18 november 2015) kommer en handfull delegater från Youth Forum för att delta. Matilda lyfter att de är bra ambassadörer för de diskussioner unga fört och hoppas att de välkomnas med öppna armar av Generalkonferensen.

 

Vi tackar Matilda för hennes engagemang och driv, samt för denna statusuppdatering. Vill du läsa mer om vad som beslutades under Youth Forum? Läs här >