Foto: Amelie von Zweigbergk, svensk kandidat till Unescos styrelse, och Julia Mayrhuber från Österrike
Foto: Amelie von Zweigbergk, svensk kandidat till Unescos styrelse, och Julia Mayrhuber från Österrike

I slutet på förra veckan möttes deltagare från 12 länder i Stockholm för att förbereda sig för deltagande i det Youth Forum som hålls dagarna innan Unescos generalkonferans i Paris. Syftet med Youth Forum är att vara en integrerad del av Unescos generalkonferens, och temat för i år är inkluderingen av unga, medborgerligt engagemang, dialog och kompetensutveckling.

Närvarande länder på det förberedande mötet i Stockholm var bland annat Belgien, Österrike, Estland, Lettland och Island. Från torsdag kväll till lördag förmiddag pågick möten, föreläsningar och arbete med ”Operational strategy on youth 2014-2021”, en strategi som utgår ifrån hur unga ska inkluderas i Unescos arbete. Mötena resulterade i ett resolutionsförslag med rekommendationer på hur Unesco ska arbeta vidare med att inkludera unga i beslutsprocesser.

Läs mer här