Glaciärer är viktiga indikatorer på den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. På kort sikt ökar de krympande glaciärerna vattenförsörjning men på lång sikt förväntas, om än mycket långsamt, glaciärerna försvinna helt som vattenkälla.

I Anderna är avrinning från glaciärerna en viktig del av den regionala vattenbudgeten, och avgörande för bergsekosystem. Unescos internationella hydrologiska program (IHP), och biosfärsprogrammet (MAB) arbetar med ett internationellt nätverk för att underlätta för dialog mellan forskare och beslutsfattare och att identifiera nödvändig forskning och politiska beslut.

»Läs mer här.

»Läs mer om IHP här.

»Läs mer om MAB-programmet här.