Gruppbild
Från vänster: Inger Davidsson, Therese Sjömander Magnusson, Amelie von Zweigbergk, Mats Djurberg.
Fotograf: Lovisa Vasiliou ©Svenska Unescorådet

Den 6 mars bjöd Svenska Unescorådet in till en eftermiddag på temat Unesco i Sverige, Sverige i Unesco, med syftet att samla Sveriges alla Unescointresserade. Fokus för sammankomsten var det kommande arbetet med den nya Unescostrategin och Sverige som medlem i Unescos styrelse. Som Inger Davidsson, Svenska Unescorådets ordförande, framhöll i sitt välkomstal vill man att detta ska bli att årligen återkommande evenemang.

Amelie
Amelie von Zweigbergk. Fotograf: Lovisa Vasiliou ©Svenska Unescorådet

Amelie Von Zweigbergk, Sveriges representant i Unescos styrelse, gav sedan en inblick i Sveriges kommande arbete i styrelsen. Amelie framhåller det betydelsefulla mandat Sverige nu besitter och vikten av att Sverige tar tillfället i akt att åstadkomma faktiska förändringar.

Svenska Unescorådets generalsekreterare, Mats Djurberg, introducerade den nya Unescostrategin. Utbildning för alla, utbildning för hållbar utveckling, tillgång till rent vatten, yttrandefrihet och reformering av Unesco är prioriterade frågor i det Svenska Unescoarbetet för perioden 2014-2017.

Det nya Unesco kategori II centret för internationellt vattensamarbete, presenterades av Therese Sjömander Magnusson, från Stockholm International Water Institut (SIWI) och tillika chef för Unescocentret. Betydelsen av gränsöverskridande och konfliktlösande vattensamarbete med anledning av den ökade globaliseringen och befolkningstrycket lyftes fram, tillsammans med målen för SIWI:s verksamhet.

Publik
Fotograf: Lovisa Vasiliou ©Svenska Unescorådet
Mingelbild
Fotograf: Lovisa Vasiliou ©Svenska Unescorådet

Bland besökarna förekom bland andra representanter från Svenska Unescorådets särskilda rådgivare, företrädare för Unescoprofessur och civilsamhälleorganisationer (NGO). Publiken lyfte frågor och inlägg om bland annat hur ungdomar och NGO:er kan inkluderas och främjas mer i det framtida arbetet och hur man planerar för verksamhet kring post 2015.