782Vid Unescorådets sista rådsmöte för året avtackades Carl Lindberg som varit särskild rådgivare till Unescorådet om utbildning för hållbar utveckling ESD (Education for Sustainable Development) de senaste 10 åren. Carl hyllades för hur han med sin kunskap och stora engagemang visat vilken roll och kraft utbildning kan ha för att uppnå hållbar utveckling.

”Carl har varit ovärderlig för att driva och utveckla detta arbete, inte bara i Sverige utan även internationellt. Han har framgångsrikt och outtröttligt förmedlat vikten av utbildning för hållbar utveckling”, säger Mats Djurberg, generalsekreterare för Unescorådet i en kommentar.

Carl blir nu ordförande i kommunfullmäktige i Uppsala. Hela Unesco Sverige önskar honom ett stort lycka till och hoppas på fortsatt kontakt och samarbete!