©UNESCO

Unesco organiserade tillsammans med det brittiska konsulatet, Asian Development Bank och AusAID, den 29-30 juni en högnivåpanel om reformeringen av högre utbildning i Burma.

Målet med mötet var att etablera en gemensam vision för högre utbildning i Burma, och att stödja internationell samordning mellan olika aktörer inom högre utbildning i landet. Den biträdande utbildningsministern, Aung San Suu Kyi i egenskap av ordförande i utskottet för högre utbildning, departementstjänstemän, rektorer och professorer från universitet, representanter från olika civila samhällsorganisationer, etniska minoritetsgrupper, politiska partier och utvecklingspartners var alla engagerade i meningsfulla diskussioner om hur man kan uppnå en modern högre utbildningssektor och påskynda reformarbetet.

Myo Myint, biträdande utbildningsminister, informerade om att regeringen satsar på utveckling för högre utbildning och att budgeten för utbildning har ökat med 107 % i år jämfört med 2012. Regeringen ser investering i utbildning som lönsamt för dess medborgare och planerar en genomgående utbildningsreform där prioritet ges till högre utbildning.

Aung San Suu Kyi betonade vikten av självständighet för den högre utbildningen och att alla människor ges möjlighet till utbildning. Lagstiftningen inom området kommer fokusera på delaktighet, mångfald och jämställdhet. Genom utbildning med hög kvalitet kan människor lära sig leva fredligt tillsammans och idéer kan inkorporeras, tankegångar ändras samt innovation och kreativitet frodas.

Internationella och nationella experter deltog i mötet som täckte ett brett spektrum av ämnen kopplade till Burmas utbildningsreform som till exempel trender i den globala högre utbildningen, rollen för högre utbildning samt lärdomar från andra länders erfarenheter. Resultatet av mötet kommer att utgöra ett underlag för i det fortsatta reformeringsarbetet av Burmas högre utbildning.