Foto: Jan Norman.

Engelsberg är ett enastående exempel på en betydande europeisk industri från 1600–1800-talen med viktiga tekniska lämningar och både kontor och bostäder bevarade.
– Ur Unescos Världsarvskommittés motivering

Engelsbergs bruk i Västmanland är ett järnbruk med byggnader och industrianläggningar som bevarats intakta sedan 1700- och 1800-talen. Bruket räknas som ett av världens främsta industriminnen.

Engelsbergs bruk anlades 1681 i gruvområdet Norberg, och utvecklades under 1700-talet till ett av de modernaste järnbruken i världen. De svenska järnbruken producerade under perioden ett högkvalitativt järn vilket gjorde Sverige till en ledare inom denna sektor, och bidrog stort till landets ekonomiska utveckling. Engelsbergs bruk är det bäst bevarade exemplet på denna typ av järnbruk i Sverige.

Bruket består inte endast av byggnader som ingick i tillverkningsprocessen, utan även av administrativa byggnader såväl som bostadshus för de som arbetade vid bruket. Till detta hör bland annat ett bryggeri, kontor och stall vilka utgjort en plats för de som arbetade vid bruket att tillsammans leva och arbeta. Totalt tillhör ungefär 50 byggnader bruket, vilket innebar att det på grund av sin storlek betraktades som ett av de viktigaste järnbruken under sin verksamma tid.

Byggnaderna och en stor del av den tekniska utrustningen finns kvar. Vattenhjul, kross, blåsmaskin och hamrar fungerar fortfarande vilket gör att masugnen och smedjan på Engelsbergs bruk är unika. Bruket togs ur drift 1919, men trots detta har utrustningen och maskinerna bevarats.

Engelsbergs bruk var länge en motor i den lokala ekonomin, och utgjorde samtidigt tillsammans med landets övriga järnbruk en förutsättning för Sveriges välstånd och samhällsutveckling. I det dåtida europeiska samhället utgjorde järnbruket en central plats, och Engelsbergs bruk är ett välbevarat exempel på just ett sådant.

Engelsbergs bruk utsågs av Unesco till världsarv 1993.

Hitta till Engelsbergs bruk här.


Senast uppdaterad 5 oktober 2022