Jordbävningen och tsunamin i Japan den 11 mars 2011 krävde minst 20 000 liv och förstörde fler än 128 000 bostäder och förstörde infrastruktur, brandstationer, sjukhus och skolor. Unesco och FN-universitetet i Tokyo ordnar ett symposium 16 – 17 februari som belyser vikten av beredskap och diskuterar tsunamivarningssystem och erfarenheterna från katastrofen.

Foto: ©UNESCO/J.Foy

Symposiet öppnas av Unescos generaldirektör Irina Bokova och sammanför ledande forskare och beslutsfattare. Huvudfrågorna är bland annat: Hur kan ett land förbereda sig för det oväntade? Hur kan utbildning bidra till beredskap hos allmänheten? Vilka är de mest effektiva sätten att varna människor?
Unescos mellanstatliga oceanografiska kommission, IOC, inrättade en internationell samordningsgrupp för tsunamivarningssystem i Stilla havet 1965. Syftet är att samordna utvecklingen, förbättra Stilla havets tsunamivarningssystem och främja inrättandet av nationella riskbedömningar.
De flesta tsunamier sker i Stilla havet under de senaste tre åren har tre stora tsunamis drabbat Samoa 2009, Chile 2010 och Japan 2011.