4-8 juni anordnades MAB (Man and the Biosphere Programme)-konferensen ”Sharing Sustainable Future” i Lundsbrunn, 186 delegater från 31 länder deltog. Ett av konferensens mål var att utveckla EuroMAB:s nätverk, och genom workshops, utställningar och paneldiskussioner gavs deltagarna möjlighet att träffas och dela sina åsikter och kunskaper om hur biosfärområden kan bidra till en hållbar utveckling.

Foto: ©UNESCO/Gilles Cavaletto. Biosfärsområdet Torres del Paine i Chile

Rapporten från konferensen finns tillgänglig här.

MAB-programmet lanserades i början på 1970-talet och arbetar för att förbättra relationen mellan människa och miljö på global och lokal nivå genom en harmonisering av de ofta motstridiga målen biologisk mångfald och socioekonomisk utveckling. Ambitionen är att förbättra de sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden med miljömässig hållbarhet i åtanken.

Biosfärområden är platser som förenar bevarandet av biologisk och kulturell mångfald och ekonomisk och social utveckling genom partnerskap mellan människor och natur. I dagsläget finns det 580 biosfärområden i 114 länder. Sverige har fyra biosfärområden, Älvlandskapet Nedre Dalälven (2011), Blekinge Arkipelag (2011), Vänerskärgården med Kinnekulle (2010) och Kristianstads Vattenrike (2005) och en biosfärkandidat, Östra Vätterbranterna där beslut väntas i juni.

»Mer information om EuroMAB.
»Mer information om MAB-programmet.

Foto: ©UNESCO/Bousquet. Biosfärsområdet Ankerika Lake at Antsingy på Madagaskar.