Archaeological Site of Cyrene. Foto: Francesco Bandarin

Archaeological Site of Cyrene © UNESCO / Francesco Bandarin

Libyens fem världsarv har skrivits in på Unescos lista över världsarv i fara på grund av det instabila läget i landet och att beväpnade grupper befinner sig vid objekten eller i dess närhet.

Uzbekistans historiska centrum Shakhrisyabz har också skrivits in på listan på grund av stadens satsning på ökad turism. Stadens medeltida kvarter har redan skadats och uppförandet av hotell och andra byggnader har åstadkommit oåterkalleliga förändringar av stadsbilden.

Gamla staden i Djenne i Mali är ytterligare ett världsarv som hotas på grund av byggnaders förfall, urbanisering och pågående erosion på de arkeologiska delarna.

Samtidigt har Mtschetas historiska monument i Georgien tagits bort från Unescos lista över världsarv i fara, eftersom Georgien har ökat sina ansträngningar att skydda och bevara världsarvet. Världsarvet upptogs på listan 1994 på grund av de skador som uppkom vid arbete på monumentets byggnader.

Förteckningen över världsarv i fara tillkom för att informera om omständigheter som riskerar att skada de egenskaper som kännetecknar världsarven eller de värden världsarven står för. För tillfället finns 55 världsarv på listan över världsarv i fara.