Sex porträttbilder bredvid varandra.

I år är det 70 år sedan FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antogs. Det uppmärksammas idag på FN-dagen för mänskliga rättigheter.

I FN-deklarationen står det bland annat att:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Unescos rapport World Trends in Freedom of Expression and Media Development konstaterar att hotet mot pressfriheten är ett hot mot de mänskliga rättigheterna. Sverige finansierar rapporten. Den tredje upplagan lanserades av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i Paris i november. Den visar bland annat att två journalister mördats varje vecka sedan år 2012 och att våld mot journalister ökar världen över. Bara vart tionde brott mot journalister klaras upp.

Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet och Jonas Nordling, ordförande för journalistförbundet har skrivit en debattartikel om mänskliga rättigheter och pressfrihet och om hur straffrihet för journalistmord hotar demokratin. Artikeln finns att läsa här.