Den 24 oktober uppmärksammar Stockholm Stad världsarvet Skogskyrkogården. Skogskyrkogårdens kapell hålls öppna kl. 13-15.

Fotografera ett världsarv i instagram och delta i livefotoprojektet #endagivärldsarvet.

Läs mer på www.stockholm.se