Foto: Journalister protesterar mot det ökande våldet i Mexiko, i mars 2012 © Creative Commons/Knight Foundation
Foto: Journalister protesterar mot det ökande våldet i Mexiko, i mars 2012 © Creative Commons/Knight Foundation

Den 18 december antog FN:s generalförsamling resolutionen om skydd av journalister och frågan om straffrihet – Resolution on Safety of Journalists and the Issue of Impunity. Resolutionen fördömer alla former av våld mot journalister och personer inom media. Det är första gången som FN:s generalförsamling antar en resolution som direkt behandlar frågan om journalisters säkerhet.

Resolutionen uppmanar FN:s generaldirektör att rapportera vilka framsteg som görs inom FN-systemet i implementeringen av UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity och välkomnar Unesco som koordinator i implementeringsarbetet. Unescos generaldirektör Irina Bokova uttryckte sitt stöd för resolutionen ”Jag välkomnar antagandet av den här resolutionen av generalförsamlingen, och dess erkännande av Unescos ledarskap i främjandet av journalisters säkerhet och kampen mot straffrihet.”

Civilsamhället och Reportrar utan gränser välkomnar resolutionen och menar att det är ett steg i rätt riktning. Fler än 600 journalister har dödats de senaste tio åren och många fler har utsatts för attacker där förövaren har gått fri. Resolutionen uppmanar länder att skapa en trygg miljö för journalister genom att vidta rättsliga åtgärder, övervaka och rapportera om brott mot journalister, tillsätta tillräckligt med resurser för utreda brott och genom att sprida information om journalisters säkerhet.

Läs mer här