Bild på Auschwitz Birkenau
Auschwitz Birkenau. © UNESCO / Francesco Bandarin

Den 27 januari infaller Förintelsens minnesdag. I samband med detta uppmärksammar Unesco varje år folkmordet på judar och andra av nazismens brott. Runt om i världen arrangeras evenemang i samband med denna dag, som är årsdagen för befrielsen av de människor som hölls fångna i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.

I år fokuserar Unesco på den roll som museer och historiska platser kan spela i utbildning om Förintelsen och kampen mot rasism och antisemitism. Museer och historiska platser som upplyser om Förintelsen förutspås få en allt viktigare betydelse i framtiden. Antalet överlevare som kan vittna om nazismens brott sjunker i antal, vilket ökar kraven på bland annat museers förmåga och ansvar att bevara och sprida minnet av Förintelsen för kommande generationer.

Historiska platser, som till exempel Unescos världsarv Auschwitz, har en mycket viktig roll i att vara en mötesplats för utbildning av förintelsen och mot rasism och antisemitism, säger Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

I Sverige arrangeras flera evenemang för att uppmärksamma dagen. På Forum för levande historias hemsida finns en interaktiv karta där du kan se vad som händer i ditt område. Bland annat har Anne Frank House i Nederländerna tagit fram miniutställningen Anne Frank – ”Om jag bara får vara mig själv”, som kan skrivas ut och visas till exempel på skolor och bibliotek.

Mer information om Unescos uppmärksammande av Förintelsens minnesdag kan du läsa här.

Pressbild för förintelsens minnesdag