”Överförandet av minnet från Förintelsen är en viktig del av kampen för att bekämpa okunskap och fördomar genom utbildning i humanistiska värden” sade Unescos generaldirektör Irina Bokova i ett uttalande med anledning av Förintelsens minnesdag.

Förintelsen har skakat grundvalarna för mänskligheten för evigt, och i uttalandet bekräftade generaldirektör Bokova Unescos beslutsamhet att bekämpa alla former av Förintelseförnekelse genom organisationens unika bidrag med arbete kring utbildning och ungdomar.

På Förintelsens minnesdag utsågs Samuel Pisar, som överlevde Förintelsen och fångenskap i tre koncentrationsläger, till Unescos hedersambassadör och särskilda sändebud för utbildning om Förintelsen.

Läs Bokovas uttalande angående Förintelsens minnesdag.