Foto: Vattenkvarnar i Shushtar, Iran © UNESCO / Yalda Moaiery
Foto: Vattenkvarnar i Shushtar, Iran © UNESCO / Yalda Moaiery

Unesco har beslutat att inrätta ett forskningscenter för internationella vattenfrågor i Sverige. Centret kommer att drivas av Stockholm International Water Institute (SIWI) i samarbete med Uppsala universitet och Göteborgs universitet och blir, med sitt fokus på samarbete kring gränsöverskridande vatten, unikt i världen.

Merparten av världens länder delar vattenområden, såsom floder och sjöar. De måste därmed samarbeta med andra stater kring denna livsavgörande resurs. Det svenska Unescocentret, som kommer att placeras hos SIWI, kommer att vara inriktat på just vattensamarbete och har som mål att utveckla forskning och kunskap om gränsöverskridande vattenresurser och hur man kan etablera och utveckla fungerande samarbeten kring vatten även i situationer där politisk konflikt råder.

– Jordens befolkning växer. År 2050 kommer vi att vara nio miljarder människor. Men trots att vi blir fler så ökar inte våra vattentillgångar. Det kommer alltså att bli än viktigare i framtiden att skapa gott samarbete kring vatten och då särskilt gränsöverskridande vatten. Vi gläds över att tillsammans med universiteten i Uppsala och Göteborg kunna etablera ett Unescocenter i Sverige kring vattensamarbete, säger SIWI:s VD Torgny Holmgren.

Det är första gången ett Unescocenter inrättas i Sverige. Runt om i världen finns totalt 81 Unescocenter. Av dem är 18 inriktade på vattenrelaterade frågor. Det svenska centret kommer att bidra till att Sverige kan fördjupa sitt engagemang i vattenfrågor och sprida den svenska forskningen på området. Fokus kommer att ligga på att vidareutveckla den starka forskningstradition kring vatten, konflikter och samarbete som finns i Sverige.

– Tillgång till rent vatten är en avgörande global framtidsfråga. Inrättandet av ett Unescocenter för vattensamarbete i Sverige kommer att bidra till att öka Unescos kapacitet inom vattensamarbete och bidra till konkret stöd i regioner där konflikter är starka kring delat vatten, säger Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet.

Läs mer om SIWI