Logo_World_Ocean_Day

Idag den 8 juni firas World ocean day världen över. Dagen innebär en möjlighet att öka den globala medvetenheten om alla de fördelar mänskligheten får från haven och de utmaningar vi står inför att hålla haven friska. Målet med dagen är dels att mobilisera intresse över hela världen för havens välmående och mot havsföroreningar. Det är vår skyldighet, både individuellt och kollektivt, att samverka med haven på ett hållbart sätt. Havens hälsa är avgörande för kommande generationers hälsa.

Sverige uppmärksammar dagen bland annat genom att medverka till utställningen ”Sounds of the Silent World” vid Unesco i Paris. Målet med utställningen är att visa på mångfalden av havets naturliga ljud och hur ljudförorening påverkar det marina livet.

Läs mer om World Oceans day här.

Human Health and the Ocean from Sea Change Project on Vimeo.