Global Action Week on Education for All (21-27 april) fokuserar på den oersättliga roll som lärare spelar för utbildning. Årets slogan lyder “Varje barn behöver en bra lärare” och i kampanjen lyfter man fram att ”utan lärare är en skola bara en byggnad”.

Global Action Week organiseras varje år av organisationen Global Campaign for Education för att mobilisera de politiska och finansiella resurser som krävs för att nå målet om utbildning för alla. Unesco deltar genom att mobilisera sina nätverk och arrangera aktiviteter över hela världen under det givna temat.

Lärare, lärarutbildning, läraryrkets status och lärares arbetsförhållande är viktiga prioritetsområden inom Unesco.
– ”Lärare är den enskilt starkaste och mest inflytelserika kraft som finns för att skapa jämlik och tillgänglig utbildning av hög kvalité” säger Unescos generaldirektör Irina Bokova. ”Faktum är att vi aldrig kommer möta vårt mål om utbildning för alla utan lärare”.

Det finns stora utmaningar för lärare, som ofta är liknande världen över, framförallt när det gäller kvalitén på utbildningen och storleken på klasserna. För att kunna möta målet om grundskoleutbildning för alla till år 2015 uppskattar Unesco att det krävs runt 6.8 miljoner fler lärare. Idag är det ingen ovanlighet att klasser är så stora som 50 elever per lärare. Andra problem relaterat till läraryrket som uppmärksammas under Global Action Week är ökat våld i skolan, stora nedskärningar inom skolsektorn och behovet att förbättra arbetsmiljön för att locka fler duktiga elever att söka lärarutbildning.

I samband med Global Action Week släppte Unescos Education For All Global Monitoring Report- team ett policydokument om de stora undervisningsproblem som finns i förskolan, låg- och mellanstadiet.

» Läs ”Addressing the crisis in early grade teaching” (pdf)

» Fakta från UNESCO Institute for Statistics (UIS) över lärarbristen i världen