Unescos världsarv Laponia
Unescos världsarv Laponia

Den 7 december 1996 kom samtalet från Mexico;  Laponia har förts upp på världsarvslistan! 20-årsjubileet har firats flera gånger under året, och firandet fortsätter nu i samband med årsdagen.

Världsarvet Laponia är ett samiskt kulturlandskap med flera tusen år gamla spår efter mänsklig verksamhet och samtidigt Europas största sammanhängande naturlandskap. Det är dessutom Sveriges enda kombinerade världsarv, alltså ett världsarv som utnämnts för både sina kultur- och naturvärden.

I det 9 400 kvadratkilometer stora området ingår nio samebyar, nationalparkerna Sarek, Padjelanta/Badjelánnda, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke och Muddus/Muttos, samt naturreservaten Sjávnja och Stubbá.

Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats framförallt geologiskt, och hur ekologiska och biologiska förändringar sker i dag. Området, som alltsedan förhistorisk tid har varit befolkad av samerna, är ett av de bäst bevarade exemplen på nomadområden i norra Skandinavien. Det innehåller bosättningar och betesmarker för stora renhjordar, en sed som går tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala utveckling.

Här hittar du mer information om Laponia och här kan du läsa mer om Unescos övriga världsarv i Sverige.