Den 24 januari uppmärksammar Unesco lärares och pedagogers viktiga roll i att bekämpa hat och hot på nätet.

Allt fler konflikter i världen driver på hat och hot på nätet vilket skapar en ökande otrygghet och osäkerhet bland människor. Särskilt utsatta är minoritetsgrupper. Främlingsfientlighet, rasism, antisemitism, antimuslimhat, hat mot HBTQI+, kvinnohat och andra typer av intolerans har ökat, enligt Unesco.

Utbildning en väg till fredligare samhällen
Unesco uppmanar därför sina medlemsstater att prioritera utbildning som ett verktyg för att främja människovärde och fred. Det handlar bland annat om att stärka internetanvändare att känna igen och hantera hot och hat som sprids i t.ex. sociala medier och att lägga grunden för inkluderande, demokratiska och rättighetsbaserade samhällen. För att klara denna uppgift behöver framför allt lärare få ytterligare stöd och utbildning.

Detta händer på internationella utbildningsdagen:
För att sprida kunskap om hur hot och hat kan motverkas, anordnar Unesco en digital föreläsning för tusentals lärare världen över den 24 januari. Föreläsningen kommer fokusera på att ge råd och verktyg för att upptäcka, hantera och förebygga hot och hat. Initiativet är en del av Unescos handlingsplan. Läs mer här: Countering hate speech | UNESCO

Den 24 januari kommer Unesco även att stå värd för en konferens för utbildningsministrar, skolledare och pedagoger från hela världen, där olika diskussioner kommer att ta upp orsaker till hot och hat samt hur det kan bekämpas. Här finner du information om programmet: IDE-2024-new-york-event-cn.pdf (unesco.org)

Studier om hot och hat
Enligt en studie från UNESCO/IPSOS som genomförts i 16 länder rapporterar 67% av internetanvändarna att de mött hat och hot online. 85% oroade sig för hur desinformation påverkar människor och hur det kan destabilisera samhället.  

Efter Hamas terroristattack mot Israel den 7 oktober har Anti-Defamation League noterat en ökning av antisemitiska händelser. I USA gick dessa händelser upp med 337%, i Tyskland med 230% och i Brasilien med 961% jämfört med föregående år.

Institute for Strategic Dialogue (ISD), i Storbritannien, noterade att antalet anti-muslimska diskussioner på YouTube ökade 43 gånger i en jämförelse mellan de fyra dagar som följde på attacken och de fyra dagar som föregick den.

Mer information:
International Day of Education 2024
Addressing hate speech through education: a guide for policy-makers – UNESCO Digital Library

UNESCO Masterclass on “Deconstructing Hate Speech”

UNESCO publication “Addressing hate speech through education: a guide for policy-makers”

UNESCO Recommendation on Education for Peace, Human Rightsand Sustainable Development

#EducationDay