Unesco har utsett Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, till rådgivare för Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet.

Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet antogs 2003 och Sverige ratificerade konventionen 2011. Konventionen uppmärksammar att det finns ett kulturarv som det inte går att ta på. Det handlar om en mängd olika levande traditioner olika former av hantverk, musik och berättelser men också kunskap om till exempel naturen.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund är nu en av tre svenska organisationer som ackrediteras av Unesco för arbetet med tryggandet av det immateriella kulturarvet.

Tillkännagivandet av SHR som expertorganisation skedde under Unescos generalförsamlings möte i Paris den 11-12 juni 2024.

–  Det är roligt att Unesco har sett det djupa kunnande som finns inom Hemslöjden i Sverige. Som ackrediterad NGO får SHR möjlighet att i en expertroll föra vidare denna kompetens på den internationella arenan, säger Karin Stenson, t.f. generalsekreterare för Svenska Unescorådet.

Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund bildar tillsammans med sina 90 medlemsföreningar landet runt Hemslöjden, en rörelse som kontinuerligt arbetat med det immateriella kulturarvet i över 110 år. Genom kurser, slöjdträffar, utställningar, seminarier och olika projekt för de kunskaper vidare och väcker intresse även hos barn och unga.

I och med den expertroll som Unesco nu tilldelat SHR kommer förbundet kunna bidra till ökad kunskap om slöjd internationellt.

– Vi är mycket stolta och glada idag. Detta är ett erkännande av vårt arbete och den stora kunskap och kompetens som finns i den svenska hemslöjdsrörelsen, säger Lena Lundkvist, ordförande i SHR.

De andra två NGO-organisationer i Sverige som ackrediterats av Unesco är:
Sagobygden, Berättarnätet Kronoberg
Ålakustens kulturarvsförening

Läs mer på: Hemslöjden | Slöjd & hantverk för alla (hemslojden.org)
och Levande kulturarv

Bilder på flätning och klyvning är tagna av SHR. Bild av brodyr: Ellinor Hellberg.