Immateriella kulturarv

I januari 2011 ratificerade Sverige Unescos konvention om det immateriellta kulturarvet och sedan 2011 har ISOF, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg, arbetat med att ta fram ett förslag om hur Sverige kan arbeta med konventionen. Förslaget överlämnades till Kulturdepartementet 14 februari 2014 och det kommer att sändas på remiss under våren. Baserat på förslaget och remissvaren fattar regeringen sedan beslut i frågan.

ISOF:s slutrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet i Sverige finns tillgänglig i pdf: Slutrapport

Och vill du läsa mer om Konventionen om det immateriella kulturarvet finner du mer information här .