Unescos världsarv Laponia.

FN har utropat åren 2022-2032 till the International Decade of Indigenous Languages, en internationell urfolksspråksdekad. Syftet med urfolksspråksdekaden är att uppmuntra privatpersoner, grupper och organisationer att fortsätta att skydda och bevara världens alla ursprungsspråk och stödja språklig mångfald och mångspråkighet.

Unescos enkät
D
u kan bidra genom att berätta mer om ditt språk och dela information om arbete som pågår. Unesco inbjuder dig att bidra med din kunskap och dina erfarenheter. Syftet är att samla information både om språken och de utmaningar som finns för att de ska leva kvar, och att utveckla nya lösningar för bevarande, revitalisering och stöd till språklig mångfald över hela världen. Lär mer här: TELL US ABOUT YOUR LANGUAGE ! (Page 1 of 5) (office.com)

Samiskt världsarv i Sverige
Laponia är ett samiskt kulturlandskap och en del av Sápmi. De storslagna miljöerna som omger Laponia bär samisk historia. 1996 utsågs Laponia av Unesco till ett världsarv och har sedan dess besökts av människor från hela världen. Laponia är ett världsarv där man jobbar aktivt med renskötsel då den samiska kulturen är starkt präglad av relationen mellan renen och människan genom årtusenden. Läs mer här: Laponia – Det samiska i världsarvet – Laponia

Fira den samiska nationaldagen hos världsarvet Laponia
Den 6 februari kommer världsarvet Laponia att uppmärksamma den samiska nationaldagen genom musik och filmvisning på Laponiatjottjudus. I ett samarrangemang med Jokkmokks sameförening bjuder de in till konsert av Katarina Rimpi och visning av kortfilmen FAAMOE.

Läs mer om den samiska nationaldagen här: Samernas nationaldag 6/2 – Sametinget

Bild: CJ Utsi

Bilden föreställer ett vitt snölandskap med en flock av renar.