70anniversary

Idag år 1945 bildades Unesco. 70 år av samarbete mellan områdena kultur, kommunikation, utbildning och vetenskap för främjande av fred och säkerhet. 1945 sågs 37 länder i London och skrev under Unescos konstitution, som trädde i kraft året därpå. Sverige är medlem i Unesco sedan 1950 och Svenska Unescorådet bildades 1951 som en direkt följd av medlemskapet. Sedan 2013, till och med 2017, sitter Sverige även i Unescos styrelse.

Vad har hänt under dessa 70 år? Biosfärprogrammet, med fokus på samverkan mellan människan och miljön inrättas år 1968. Världsarvskonventionen antas år 1972. År 1993 inrättas Pressfrihetsdagen i FN:s generalförsamling, och Unesco driver frågan om press- och yttrandefrihet. Unesco och den Oceanografiska Kommissionen utvecklar och lanserar ett första system för tsunamivarningar i Indiska Oceanen år 2005.

Idag har Unesco organisationens första kvinnliga generaldirektör Irina Bokova, på posten sedan 2009. Organisationen har gått från 37 till 195 medlemsländer och Unesco har ett mandat som idag är viktigare än någonsin med tanke på de utmaningar som världen står inför. Idag finns fem biosfärområden, 15 världsarv och sex världsminnen i Sverige, för att nämna några.

Vill du veta mer om arbetet i Sverige? Läs mer om vetenskap här, kultur här, kommunikation här och sist men inte minst – utbildning här!

 


Det är viktigare än någonsin att stå upp för mänskliga rättigheter, mot våldsam extremism och terrorism – i detta ljus känns Unesco mer relevant än någonsin.

irina bokova paris

Irina Bokova, Unescos generaldirektör, tänder ljus för offren i Parisdådet 13 november 2015