Idag bjuder Svenska Unescorådet i samarbete med FN-organet Unesco in till den globala lanseringen av ”World Trends in Freedom of Expression and Media Development” i Stockholm. Rapporten är en banbrytande studie som visar på de senaste trenderna i mediefrihet, pluralism, medias självständighet och journalisters säkerhet i ett globalt perspektiv. Trenderna diskuteras även genomgående ur ett jämställdhetsperspektiv.

WTR bild

Rapporten lanseras under en konferens i UD:s pressrum. Talare är bland andra Unescos generaldirektör Irina Bokova och demokrati- och EU-minister Birgitta Ohlsson. Inför lanseringen av rapporten har de två skrivit en debattartikel där de betonar vikten av att skaffa kunskap och förstå vad som sker för att kunna tackla de utmaningar som urholkar yttrandefrihet. Artikeln publicerades idag i Uppsala Nya Tidning:

”Yttrandefriheten har kanske aldrig varit större. Fler och fler människor har tillgång till information och nu även möjlighet att själva producera och sprida den såväl inom som över nationsgränserna. Men helhetsbilden är inte lika rosenskimrande.

Yttrandefriheten hotas och utmanas på olika sätt, genom allt ifrån digital kontroll, censur och blockering till fysiska hot och våld mot journalister.

De faror som hotar journalister i krigszoner går inte att underskatta. Under senare år har vi sett talrika bevis på hur utsatta och sårbara mediearbetare är. De utsätts för trakasserier, hot och attacker.

För endast några veckor sedan blev den svenske radiojournalisten Nils Horner en av de hundratals journalister som mördats i sitt arbete. Han sköts till döds i Afghanistan där han rapporterade om det stundande valet.”

Länk till hela artikeln

 

Ulla Carlsson, medieprofessor på Nordicom i Göteborg, har arbetat länge med yttrandefrihets- och mediefrågor för Unescos räkning. Idag diskuterade hon Unescos rapport i Kulturnytt och betonade då särskilt att det är oroväckande att mord på journalister sällan prövas eller leder till fällande dom. Hon menar också att frågan är oerhört svår att ta upp:

– Många länder vill överhuvudtaget inte ha den här diskussionen.

Samtidigt uttrycker Ulla Carlsson glädje över rapportens tillkomst:

– Vi är glada att vi lyckats, det hade inte gått att få ihop en liknande rapport ens för fem, tio år sen.

Ulla Carlsson är en av talarna under dagens lansering och kommer att ge en framåtblick och reflekter kring det framtida arbetet med ytttrandefrihet.

För att läsa eller lyssna till hela inslaget, följ länken.

 

På unesco.org finns mer information om rapporten samt länkar till sidor som relaterar till de teman som tas upp i rapporten. Följ länken!