Bild från Palmyra, Syrien
Bild från Palmyra, Syrien

Torsdagen den 16 november kl. 15.00–17.00 kommer ett seminarium att hållas på Kungliga Bibilioteket i Stockholm om kulturarvsförstörelse och illegal handel med kulturföremål.

Seminariet är ett samarbete mellan Svenska Unescorådet och Kungliga Biblioteket och har som syfte att belysa problematiken kring illegal handel, juridiken som skyddar kulturarvet och hur vi kan motverka illegal handel inom Sverige .

Seminariet kommer att hållas i samband med Eric Ericsons och PG Ylanders utställning om världskulturarvet Palmyra, som visas på Kungliga Biblioteket 9-28 november.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig gärna genom att skicka ett e-postmeddelande till program@kb.se Ange i ämnesraden att det gäller Kulturarvsbrottsseminariet 16 november.

Seminarieprogrammet:

Inledning

Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, Kungliga Biblioteket

Situationen i Syrien/Palmyra och det internationella perspektivet

Eric Ericson, fotograf

Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Paneldiskussion: Marknaden, kulturarvsbrott och juridiken

Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Carl Barkman, chefsspecialist, Bukowskis

Maria Adolfsson, kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet

Maria Ellior, nationell samordnare, Polisen – Nationella Operativa Avdelningen, artskydds-och kulturarvsbrott