Under våren har Unescos biosfärområde Östra Vätterbranterna drivit ett projekt som går ut på att utbilda nyanlända flyktingar från Somalia och Afghanistan i biodling. Projektet sker i samarbete med det kommunala bostadsbolaget Vätterhem och lokala biodlarföreningen i Brunnstorp. Vi passade på att ställa några frågor till Manne Ryttman, som varit ansvarig för projektet.

Biodling i Östra Vätterbranterna
Biodling i Östra Vätterbranterna

Hur kom ni på idén till det här projektet?
Integration har sedan ett antal år varit en stor del av arbetet i Vätterbranterna. Att ha social hållbarhet är mycket viktig i ett framgångsrikt biosfärområde. Vårt biosfärområde innefattar både staden Huskvarna samt Öxnehaga ett miljonprogramsområde i Jönköping. I dessa områden bor de nya svenskarna och på landsbygden bor de ”som bott där i hela sitt liv.” Vi vill länka ihop stad och land samt nya och ”gamla” svenskar.  Det är lättare att mötas kring gemensamma intressen, som till exempel biodling. Genom detta projekt kan våra ungdomar få naturliga kontakter till erfarna biodlare och de kan träffas på samma villkor för att diskutera dragväxter eller tid för slungning.

Varför just biodling?
Att vi ville jobba med just biodling beror på att bina är viktiga för bland annat pollinering och därför bidrar till hållbarhet på ett unikt sätt. Det behövs också nya biodlare i Sverige. Idag importeras runt häften av all honung vi äter. Kanske sår vi fröet till en yrkeskarriär?

Vilka utmaningar fanns det med projektet?
Projektet tog tid att dra igång. Detta för att vi hade svårt att hitta de intresserade deltagarna. Det var det svåraste. Vi hade provat på fritidsgården och kyrkan mfl platser men inte lyckats nå ända fram. Men tack vare engagerad biosfärsambassadör så hittade vi till slut dessa ungdomar på språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet. Några av dessa hade även lite erfarenhet biodling från sina hemländer

Vad har projektet gått ut på rent praktiskt?
När vi väl hade kört igång så har vi jobbat mycket praktiskt. Snickrat ramar, studerat pollinering, undersökt bin i mikroskop samt besökt biodlarföreningen. Under våren har de fått grundkunskaperna till att bli biodlare. Under sommaren ska vi sköta kupan tillsammans och sen är förhoppningen att de fortsätter på egen hand.

Vad var bäst med kursen?
Mitt bästa minne är så klart när en kille säger att han vill ha en egen kupa! Han har blivit så peppad att han planerar redan nu för att nästa år kunna starta en egen kupa.