26 – 28 september organiserar Unesco en internationell konferens i Vancouver om världsminnen och digitalisering.

Man tror konferensen bland annat kan komma att leda till en uppgradering eller revidering av Unescos stadga om bevarande av digitalt arv och identifiering av de rättsliga ramar som skulle underlätta långsiktigt digitalt bevarande.

»Läs mer om konferesen här.

Ingmar Bergmans anteckningsbok för Persona (1965) © Ingmar Bergman Foundation, Photo: Anders Roth
Ingmar Bergmans anteckningsbok för Persona (1965) © Ingmar Bergman Foundation, Photo: Anders Roth

Sverige har sex samlingar på listan över Världsminnen:

Astrid Lindgrens arkiv
Alfred Nobels familjearkiv
Emmanuel Swedenborgs samlingar
Ingmar Bergmans arkiv
Silverbibeln//Codex argenteum
Stockholms stads byggnadsritningar