Foto: ©Unesco

Mångfalden av kulturer, språk och religioner i världen är en tillgång som berikar oss. Idag den 16 november uppmärksammas Unescos Internationella Dag för Tolerans världen över.

Tolerans handlar inte om överseende eller om likgiltighet; tolerans handlar om att respektera och uppskatta mångfald och människors individuella och kulturella olikheter.

För att motverka intolerans behövs lagar som respekterar mänskliga rättigheter, förbjuder och bestraffar hatbrott och diskriminering. Dessutom krävs utbildning för att motverka den okunskap, rädsla och brist på självinsikt som ofta ligger till grund för intolerans, och för att bana väg för öppenhet och nyfikenhet.

En fri press och tillgång till mångsidig information är också viktigt för att motverka propaganda som ger upphov till intolerans, fördomar och misstankar mellan människor och folkgrupper i politiska syften. Detta kan också hjälpa oss att skilja fakta från åsikter.

Även utbredda problem med intolerans har sin lösning i individers attityder och agerande. Genom kritiskt tänkande och etiska förhållningssätt kan vi bekämpa stigmatisering och diskriminering.

På Unescos 50-årsdag, 16 november 1995 antog medlemsländerna ”the Declaration on principles on tolerance”. Detta år instiftade Unesco också ett pris för aktiviteter som främjar tolerans och icke-våld, i och med att det var FNs internationella år för tolerans och 125-årsjubiléet för Mahatma Gandhis födelse.

» Läs mer om internationella dagen för tolerans.

» Läs om priset The UNESCO-Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance and Non-Violence.