Foto: Fortet vid Cape Coast © UNESCO/Jasmina Sopova

Idag är den ”Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande”! Den 23 augusti 1791 ägde ett slavuppror rum i Saint-Domingue, och det inledde processen som ledde tilll avskaffandet av slaveriet och grundandet av Haiti.

Tyvärr är slaveri ett nutida problem; ca 21 miljoner personer lever under slavliknande förhållanden enligt siffror från International Labour Organization (ILO). Unesco uppmärksammar slavhandeln, som har påverkat alla kontinenter och format våra moderna samhällen, bland annat genom The Slave Route Project.

» Läs mer om projektet