I samband med årets kvinnodag organiserar Unesco en konferens med tema ”Re-thinking Women’s Empowerment and Gender Equality in 2015 and beoynd”. Arbetet med de nya utvecklingsmålen efter 2015 pågår, och även om stora framsteg gjorts så är det fortfarande långt kvar innan jämställdhet uppnåtts globalt. Två tredjedelar av världens analfabeter är kvinnor, en av nio flickor gifter sig innan de fyllt femton och 35 % av alla kvinnor har upplevt fysiskt eller sexuellt våld. Det finns inget land i världen med full jämställdhet där kvinnor åtnjuter sina fulla rättigheter.

kvinnodag

Unescos konferens blir ett tillfälle att diskutera de förbättringar som skett, de utmaningar som fortfarande finns kvar och de lösningar som krävs med experter, politiker och andra som är aktiva inom fältet.

Kvinnodagen har firats på olika sätt i över hundra år. Det började 1910 när kvinnor samlades i Köpenhamn för att på en konferens diskutera rösträttsfrågan. Under åren som följde organiserade sig kvinnor i många länder på olika sätt för att kräva sina rättigheter och diskutera jämställdhet, och 1977 instiftades 8 mars som internationella kvinnodagen av FN.

Här kan du läsa mer om internationella kvinnodagen och vad Unesco gör