Unesco har i över 50 år uppmärksammat den internationella läskunnighetsdagen den 8 september. Syftet med detta är att lyfta läskunnighet som en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen.

Läskunnighet är en avgörande drivkraft för utveckling och grunden för allt lärande. Läs- och skrivkunnighet skapar en positiv spiral, där läskunniga föräldrar är mer benägna att sända sina barn till skolan och ge dem möjligheten till utbildning.

Poster internationella läskunnighetsdagenIdag finns det 750 miljoner vuxna världen över som inte är läs- eller skrivkunniga, två tredjedelar av dessa är kvinnor. Detta är en siffra som inte minskar och är oroväckande hög. Även i Europa är denna siffra hög, bara i Frankrike och Tyskland finns det tio miljoner människor som inte är läs- eller skrivkunniga. I Agenda 2030 är läskunnighet en del av de nya globala utvecklingsmålen. I delmål 4.6 framgår att alla länder senast 2030 ska ”säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna”.

Läs mer på Unescos hemsida.