Idag den 12 augusti infaller den internationella ungdomsdagen. Årets tema är ”Ungdomsmigration – flytta utvecklingen framåt”.

Unga människor utgör nästan en tredjedel av världens migranter. Den globala migrationen ändrar snabbt bilden av samhället och innebär stora möjligheter för ömsesidig förståelse och utveckling. Samtidigt så innebär den ökande migrationen en stor utmaning för samhället vad gäller att förhindra exploatering, exkludering och diskriminering.

För att kunna sätta in effektiva åtgärder mot dessa utmaningar krävs mer kunskaper och här är samhällsvetenskaplig forskning av yttersta vikt. Forskningen har redan visat på stora förändringar i strömmen av migranter under de senaste 20 åren, där framförallt antalet kvinnor och ungdomar har ökat markant. Den internationella ungdomsdagen sammanfaller i år med lanseringen av World Youth Report om ungdomsmigration, vilken ger unika insikter om hur ungdomsmigranter påverkar en nations framtid.

» Läs mer om Internationella Ungdomsdagen

» Läs mer om World Youth Report om ungdomsmigration