_DSC1924

Inger Liliequist är före detta riksantikvarie och särskild rådgivare för Svenska Unescorådet.

Vad kommer du att arbeta med som särskild rådgivare?

När Unescorådet har behov av insatser och synpunkter på olika frågor kring i första hand Världsarvskonventionen kan jag vara en resurs.

Vad är dina förväntningar på uppdraget?

Uppdraget är spännande och här finns många aktuella samhällsfrågor att uppmärksamma. Jag ser Unesco som en allt viktigare arena att visa Sveriges engagemang både nationellt och internationellt. Genom att samlat se på de olika konventionerna inom Unesco kan arbetet stärkas och få ett tydligare sammanhang.

Vad har du för Unescobakgrund?

Riksantikvarieämbetet har det nationella ansvaret för världsarvskonventionen och genom min tid som myndighetschef fick jag en närmare inblick. Men det var framförallt med Sverige som ledamot i världsarvskommittén under åren 2007-2012 som arbetet blev intensivt och sattes på prov.

Vilka är Unescos utmaningar respektive möjligheter på ditt område som du ser det?

Omvärlden förändras snabbt och här måste även Unesco och konventionerna ständigt följa med i utvecklingen. Arbetet kan spela en viktig roll när samhällen och kulturarvet står inför stora utmaningar. Inom Unesco pågår naturligtvis ständiga diskussioner om hur arbetet ska organiseras för att vara effektivt. Det är verkligen en utmaning att samla de många aktörerna med sina olika agendor till meningsfulla insatser. Jag hoppas att Svenska Unescorådets nya strategi sätter fokus på viktiga frågor och att vi kan utnyttja en samlad kompetens.

Arbetet med de olika världsarvsplatserna I Sverige är centralt och många gör stora insatser. För att kunna möta de utmaningar vi står inför måste kunskaperna om Unesco-arbetet fördjupas. I mitt uppdrag ingår bland annat att föreslå en modell för utbildningsinsatser. Kulturarvet är en dimension i samhällets hållbara utveckling och handlar om människors perspektiv både bakåt och framåt i tiden. Jag vill gärna arbeta med att lyfta fram både helhetssyn och sammanhang och jag tror att möjligheterna finns inom Unesco.