Dr. Hassan R. Hammoud, expert på socialpolitik i arabstaterna, har studerat vilka hinder unga libanesiska kvinnor möter för att ta sig in på arbetsmarknaden. I intervjun reflekterar Dr. Hammoud kring komplexiteten som kvinnliga akademiker i Libanon möter och vad Unesco kan göra för att bidra till att undanröja dessa hinder.

»Läs intervjun här.

Foto:©UNESCO