Irina Bokova
Foto: Irina Bokova, Unesco:s generaldirektör. ©UNESCO/Michel Ravassard

Sverige kandiderar i höst till Unesco:s styrelse, och Irina Bokova, Unesco:s generaldirektör menar att Sverige skulle vara bra för styrelsen. Sverige har ett starkt engagemang inom Unesco:s kärnområden: jämlikhet, yttrandefrihet, hållbar utveckling och flickors utbildning. ”Sverige och andra nordiska länder har alltid varit bra på att lyfta fram dessa frågor” menar Irina Bokova.

Läs hela artikeln på Omvärlden: http://www.sida.se/OmVarlden/Varlden/Briefing/Sverige-skulle-vara-bra-for-styrelsen/