IS använder nu tunga fordon för att skövla den antika assyriska staden Nimrud, som grundades över tusen år före vår tideräknings början och är ett av Unescos världsarv. Man vet ännu inte hur omfattande förstörelsen är, men lastbilar uppges ha setts i området.

”Det här är en del av mänsklighetens vagga och det är ett fruktansvärt brott som IS begår”, säger Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet. ”Det handlar inte bara om ovärderliga konstföremål utan också om människors rätt till sin historia och identitet. Området är ett exempel på de första mänskliga stadsbildningarna. Här finns en stor rikedom av statyer, vissa är uppemot 3 000 år gamla.”

Trots att en stor del av stadens konstföremål redan flyttats till museer i Mosul, Bagdad, Paris och London så finns många konskatter kvar, bland annat de så kallade lamassustatyerna som föreställer bevingade tjurar med människohuvuden.

Läs mer på Unescos hemsida

nimrud2