Hanna Fiskesjö

En fråga som ligger Svenska Unescorådet extra varmt om hjärtat är att uppmuntra och stödja svenskar som vill arbeta inom Unesco. Därför blev vi glada när vi hörde att Hanna Fiskesjö blivit erbjuden en tjänst på Unescos huvudkvarter i Paris. Vi passade på att ställa några frågor till henne för att lära oss mer om hennes nya jobb.

Berätta om ditt nya jobb, vad ska du göra?

Jag ska vara Assisterande Programspecialist på avdelningen för Medieutveckling och Samhälle, under Unescos sektor för Kommunikation och Information. Detta innebär att jag kommer att bidra till att uppfylla Unescos generella mandat, sektionsspecifika mål och planerade aktiviteter för Mediautveckling och Samhälle. Jag kommer att arbeta mycket med främjandet av yttrandefrihet och mångfald samt kunskapsutveckling och jämställdhet inom media, särskilt på nationell och lokal nivå till exempel inom radio. Rollen medför bland annat att ge professionellt och tekniskt stöd både inom den avdelningsspecifika verksamheten på Unesco, men också till medlemsländer som önskar utveckla sin politik för medieutveckling. Detta innefattar även aktörer såsom internationella och lokala organisationer, både statliga och från civilsamhället. Rollen innebär även att bidra till sektionens kommunikationsarbete och ämnesspecifika publikationer, såsom rapporter, pressmeddelanden, innehåll för hemsidan och sociala medier och liknande. Jag kommer därför arbeta mycket med research, genomföra analyser och sammanställa information för både internt och offentligt bruk.

Hur kommer det sig att du blev erbjuden den här tjänsten? Vad har du gjort tidigare?

Liksom många andra organisationer inom FN har Unesco ett så kallat Young Professionals Programme som riktar sig till unga yrkesverksamma. Jag ansökte och tog mig igenom den flera månader långa rekryteringsprocessen, och blev därefter erbjuden den här rollen. Jag har tidigare praktiserat och arbetat på Svenska institutet i Paris, men har allra senast arbetslivserfarenhet från Unesco. Efter att ha praktiserat inom Unescos sektor för Samhällsvetenskap och Humaniora blev jag erbjuden jobb som konsult inom samma sektor på Unescos regionala fältkontor i Kingston på Jamaica. Därefter fick jag ett konsultuppdrag inom Unescos Framsynsprogram (Anticipation and Foresight) på huvudkontoret i Paris.

Mina studier har tidigare varit inriktade på språk, litteratur och interkulturell kommunikation, medan min master fokuserade på projektledning och internationell utveckling.

Vad ser du mest framemot med det här jobbet?

Jag ser mycket fram emot att få arbeta med jämställdhet och mångfald inom media, eftersom detta är frågor jag är väldigt intresserad av. Jag hoppas särskilt kunna bidra till att främja olika marginaliserade samhällsgrupper inom media, eftersom ett pluralistiskt och representativt medieklimat ofta bidrar till att stärka en hållbar, demokratisk samhällsutveckling. Diversitet och inkludering är nyckelord. Jag tycker också att sektorn för Kommunikation och Information verkar väldigt dynamisk. Detta i kombination med medias snabba utveckling och viktiga roll för människors aktiva deltagande i samhället tror jag kommer medföra att arbetsuppgifterna kommer att vara varierade och jobbet väldigt stimulerande. eftersom detta är något jag trivs väldigt bra med.

Vad tror du de största utmaningarna kommer att bli?

De största utmaningarna kommer att bli att prioritera bland och hantera de många och varierade arbetsuppgifter som rollen medför, och detta i ett högt tempo. Dessutom är sektorn relativt ny för mig, eftersom min bakgrund inte är direkt kopplad till media eller medieutveckling. Jag tror och hoppas att jag kommer att lära mig mycket, men också att jag kan bidra med nya, innovativa perspektiv och förslag till den etablerade verksamheten. Unesco är en stor organisation och att arbeta på huvudkontoret innebär att balansera många aspekter vad gäller planering, koordinering och effektiv kommunikation. Att arbeta bilateralt och multilateralt kräver också en diplomatisk finkänslighet och att man har en interkulturell fingertoppskänsla, vilket kräver en ständig öppenhet och ett kritiskt granskande av det egna arbetet. Samtidigt utgör just detta en av de mest intressanta och givande delarna av jobbet.