Porträttbild

Johanna MacTaggart blev idag invald att representera Sverige i Unescos biosfärprograms byrå under perioden 2018 – 2020. Byrån fungerar som en arbetsgrupp och förbereder de internationella mötena. Övriga länder i byrån blev Indonesien (som är ordförande), Estland, Honduras, Nigeria och Sudan.

Johanna fick också äran att som första svensk bli vald till rapporteur för den globala styrelsen för biosfärprogrammet, där hon sedan tidigare har en plats som svensk representant under perioden. Detta innebär att hon har ett särskilt ansvar för att rapportera om styrelsens arbete och se till att medlemsländerna hålls informerade.

”Allt fler är överens om vikten av att skapa ett nytt och mer hållbart sätt att leva och där spelar biosfärprogrammet en grundläggande roll. Därför känns det väldigt roligt att få vara med att bidra till det arbetet på den internationella nivån, särskilt eftersom mycket av det vi jobbar med i Sverige går att tillämpa i andra länder,” säger Johanna MacTaggart. ”Biosfärprogrammet fortsätter att växa i Sverige och vi hoppas få två nya biosfärområden nästa år.”

Johanna MacTaggart är sedan tidigare invald i den internationella styrelsen för biosfärprogrammet. I april i år fick hon också det Svenska Unescopriset för sina insatser för Biosfärprogrammet Sverige.

Läs vår intervju med Johanna MacTaggart här.

Unescos program för biosfärområden

Biosfärprogrammet instiftades av Unesco 1971 och har sedan dess utsett biosfärområden runt om världen. De fungerar som modeller för hållbar utveckling och söker lokala lösningar till globala utmaningar. I det globala nätverket finns nu 669 biosfärområden i 120 länder.

De svenska områdena i nätverket är Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge Arkipelag och Östra Vätterbranterna. Vindelälven-Juhtatahka och Voxnadalen är kandidater till programmet.

Läs mer om biosfärprogrammet här.