Johannes Danielsson

Johannes Danielsson är Sveriges representant till det Youth Forum 2013 som anordnas strax före Unescos generalkonferens, och berättar här om syftet med Youth Forum och om sina förväntningar på konferensen. Johannes har studerat i Uppsala och har en kandidatexamen i statsvetenskap. Vid årsskiftet blev Johannes ordförande i Sacos studentråd efter att ha suttit i studentrådets styrelse i tre år, och arbetar nu på heltid med att företräda studentmedlemmarna i Saco.

Vad är Youth Forum och vad är syftet?

Youth Forum hölls första gången på 90-talet, och syftet var att ge unga en möjlighet till inflytande i Unesco. Youth Forum har vuxit för att alltfler länder väljer och har möjlighet att skicka ungdomsdelegater. Under Youth Forum 2013 kommer vi att diskutera den ungdomsstrategi, Operational Strategy on Youth 2014-2021, som kommer att antas på Unescos generalkonferens. Eftersom Unesco jobbar med frågor som påverkar unga, är det viktigt att unga ges en möjlighet till inflytande. Unga ska leva i den värld där det här arbetet slår igenom, och det är därför viktigt att unga är delaktiga i att utforma besluten.

Vilka är dina förväntningar på Youth Forum i oktober?

Jag är rädd för att för höga förväntningar kan leda till besvikelse. Det är inte helt enkelt att genomföra internationella möten av den här omfattningen, och det ställer stora krav på Unescos sekretariat. Jag är också orolig för att det inte finns tillräckligt med tid för diskussioner om de substantiella frågorna. I den agenda för mötet som vi har sett, finns det en sådan tendens. Å andra sidan – ger Youth Forum en möjlighet att få reellt inflytande i frågor. Exempelvis lades det för fyra år sedan fram en rekommendation om utbildning för hållbar utveckling, som sedan antogs på Unescos generalkonferens. På ett personligt plan tycker jag att det ska bli jättekul. För mig ger det en möjlighet att lära mig mer om hur FN och internationella stormöten fungerar. Youth Forum blir också ett fantastiskt tillfälle att lära känna unga människor från hela världen.

Hur ser du på ungdomsstrategin och dess utformning?

Det föreslagna dokumentet är ambitiöst, vilket är positivt. Utbildning är centralt i dokumentet och dess effekter för exempelvis hälsa, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och fred står i fokus. Samtidigt saknas ett resonemang kring vilka prioriteringar som skulle göras, om det blev aktuellt. Unesco befinner sig i en svår finansiell situation, efter att USA har stoppat sina anslag till organisationen. Risken är att vissa av utbildningsprogrammen prioriteras ned, utan att dem de berör, vi som är unga, har haft någonting att säga till om det. Dokumentet är också i vissa stycken långrandigt och otydligt, och skulle behöva konkretiseras.

Vilket inflytande tror du att du kommer ha?

Förmötet i Stockholm inför Youth Forum som vi höll förra helgen, med deltagare från 12 länder, var positivt. Det lärde oss mer om Unesco, och vi kommer att vara mer insatta från början, i Paris. Dessutom kommer vi att vi ha möjlighet att tillsammans driva de rekommendationer som vi formulerade under mötet. Dessa förutsättningar innebär att vi har en god möjlighet att påverka och driva igenom våra förslag.

Läs mer om Youth Forum