Den franska tecknaren Plantu på Unescos evenemang om yttrandefrihet och journalisters säkerhet © UNESCO/Fabrice Gentile
Den franska tecknaren Plantu på Unescos evenemang om yttrandefrihet och journalisters säkerhet © UNESCO/Fabrice Gentile

”Var sjunde dag dödas en journalist för att de gör sitt jobb. Nio av tio fall förblir ostraffade. Många fler reportrar hotas och trakasseras… det här är helt enkelt oacceptabelt”. Så inledde Unescos generaldirektör Irina Bokova seminariet ”Journalism after Charlie” som hölls i Paris den 14 januari. Evenemanget anordnades av Unesco i kölvattnet av förra veckans terrorattack mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo och dess våldsamma efterverkningar, där totalt 17 personer dödades. Unescodagen ägnades åt att diskutera arbetet med yttrandefrihet och journalisters säkerhet samt att prata om interkulturell dialog för att motverka diskriminering och intolerans i fragmenterade samhällen. Detta är viktiga frågor som Unesco arbetar med.

Dagen anordnades med stöd från Österrike, Frankrike och Sverige och i partnerskap med radiostationen France Culture.

Generaldirektör Bokova lyfte hur Unesco arbetar med de här frågorna över hela världen, genom utbildning för de mänskliga rättigheterna och för att förebygga folkmord, åtgärder för att stödja yttrandefriheten och medie- och informationskunskap, och skyddet av mänsklighetens gemensamma arv som plattformar för ömsesidig respekt och förståelse. Hon lyfte också den vitala betydelsen av FN:s handlingsplan för journalisters säkerhet, som Unesco leder.

Mer än 60 journalister från hela världen deltog i evenemanget. De fick sällskap av ledare från de muslimska, judiska och kristna samfunden i Frankrike samt representanter från Unescos medlemsstater. Alla stödde Bokovas uppmaning att vi behöver arbeta för ett fördjupat samarbete för att öka säkerheten för journalister, för att bygga nya former av mediekompetens, för att engagera unga människor, och att bygga nya broar av dialog mellan och inom samhällen.

Den franska serietecknaren Plantu höll ett tal där han betonade rätten för alla människor att uttrycka sina åsikter, något han försvarade med passion och entusiasm. Han pratade också om sitt engagemang för organisationen Cartooning for Peace som fungerar som en mötesplats för några av världens mest kända politiska tecknare som vill främja en bättre förståelse och ömsesidig respekt mellan människor från olika kulturer och trosuppfattningar och som använder karikatyrer som ett universellt språk.

Två paneldebatter hölls under dagen. Den första fokuserade på journalisters säkerhet. Magnus Falkehed, reporter på Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet, deltog i panelen tillsammans med flera andra reportrar och ledare för journalistorganisationer. Ernest Sagaga från International Federation of Journalists sa att “Vi är inte krigare, vi är journalister. Det är därför vi behöver skydd. Vi måste få ett slut på straffriheten (för de som dödar journalister) för vi lämnar inte våra familjer på morgonen för att slåss”.

Den andra panelen handlade om interkulturell dialog och där deltog bland annat ledare från olika religiösa samfund i Frankrike. Talarna betonade utbildningens viktiga roll för att ungdomar ska få chansen att utvecklas till ansvarsfulla globala medborgare och för att fördjupa ömsesidig respekt och förståelse i samhällen som är allt mer skiftande och under ständig förändring. Betydelsen av undervisning i historia, och behovet av att skingra missuppfattningar om olika religioner var två saker som speciellt betonades. De mänskliga rättigheterna presenterades som en grund för att förena den rika mångfalden av samhällen i dag, och detta kräver allt mer dynamiska utbyten, särskilt mellan ungdomar.

Avslutningsvis talade den franske justitieministern Robert Badinter om mänskliga rättigheter. ”Samhället idag är splittrat”, konstaterade han. ”Men vi är på Unesco, och här kan vi säga att fragmenten kan föras samman för att göra ett konstverk av mosaik. Ramen för att uppnå detta mål är mänskliga rättigheter.”

Läs mer om evenemanget på Unescos hemsida >