Frågan hur vi hanterar effekterna av klimatförändringarna står högt på den internationella agendan. En central del i de globala insatserna för att hantera effekterna är utbildning om klimatförändringarna. Unesco strävar efter att sådan utbildning ska både öka den allmänna förståelsen och studenternas klimatkunnande (”Climate literacy”) och på att rikta hela skolsystemet mot låga utsläpp och motståndskraft mot/anpassning till klimatförändringarna.

Foto: Unesco/F. Lenaerts

Unesco och Samsung lanserar nu ett tvåårigt projekt för att utveckla, driva och distribuera multimedia-material för lärarutbildning i Utbildning för Hållbar Utveckling (Education for Sustainable Development, ESD) i Vietnam. Projektets fokus är respons på klimatförändringar och begränsandet av klimatkatastrofer samt biologisk mångfald för elever på grundskolenivå.

Projektet är Unescos största ESD-projekt i ett enskilt land och inleds med ett pilotprojekt i kustregionen Hue i Vietnam som är särskilt drabbat av klimatförändringens negativa effekter. Materialet som utvecklas genom projektet ska göras tillgängligt för lärarutbildningar och utbildningsinstitutioner i landet. Skolorna som medverkar i pilotprojektet ska också få redskap att utforma en skolplan för katastrofriskreducering och en plan för respons på klimatförändringar i samarbete med lokalsamhället. Målet är att genom utbildning göra landet mer motståndskraftigt och hållbart.

» Läs mer om projektet.