Kommittén Demokratins röstbärare bildades den 21 mars i syfte att skapa samverkan mellan kulturutövare, forskare och journalister kring gemensamma demokratiutmaningar.

Antalet demokratier i världen är nu tillbaka på 1985 års nivå, enligt den senaste rapporten från V-Dem institutet vid Göteborgs universitet. Idag är världen uppdelad i nästan lika stora delar autokratier (88 st) som demokratier (91st). Hela 71 procent av världens befolkning lever i autokratier – en ökning med 48 procent under de senaste tio åren.

Stämningen var därför både högtidlig och allvarlig när företrädarna för kulturutövare, journalister och forskare möttes i Uppsala den 21 mars. Dessa tre yrkesområden är bland de första som märker av när demokratier är på tillbakagång – bland annat genom ökade hot, hat och våldsamheter, svåra anställningsförhållanden och ökande självcensur.

Företrädare för akademiker, kulturskapare och journalister samlades i Uppsala.

Den nya kommittén Demokratins röstbärare ska samverka kring dessa och andra utmaningar och förhoppningsvis kunna bidra med inspiration och kunskap till fler – både på nationell och internationell nivå.

Unesco inspirerar
Svenska Unescorådet har varit med och faciliterat processen fram till bildandet av kommittén mot bakgrund av Unescos normativa instrument på området.

Lena Sommestad, ordförande Svenska Unescorådet.

Här finns t.ex. viktiga dokument som Unescos rekommendation om konstnärers ställning och 2005 års konvention om en mångfald av kulturyttringar.
För att skydda journalister arbetar Unesco framförallt inom programmet IPDC, International Programme for the Development of Communication, och genom FN:s handlingsplan för journalisters säkerhet, som togs fram på initiativ av Unesco 2011.
Forskares ställning regleras av 2017 år rekommendation om forskning och forskare, men också genom 1997 års rekommendation om akademiska lärares ställning. Senast förra året antog Unesco en resolution för att inrätta ett program för att främja forskares frihet och säkerhet.

Under senare tid har Unesco sett möjligheter att koppla ihop de olika yrkesområdena för att hitta synergieffekter i arbetet för yttrandefrihet och fritt yrkesutövande. T.ex har Unesco nyligen publicerat rapporten Defending Creative Voices, som tittar på hur kulturutövare kan dra lärdom av Unescos program för att skydda journalister.

Danmarks delegation till Unesco har tidigare tagit fram rapporten Critical Voices, som analyserar och kartlägger Unescos möjligheter att försvara och stödja konstnärers, journalisters och forskares rätt att uttrycka sig fritt.

Det svenska initiativet
Att företrädare för dessa yrkesområden i Sverige nu bildat denna kommitté är ännu ett steg mot att stärka arbetet för en fredlig samhällsutveckling och att värna demokratin. Kommitténs arbete kan även kan tjäna som inspiration för andra medlemsstater i Unesco.

Ebo Krdum och Anna Möller bjöd på musik.

Uppsala universitet välkomnade de olika organisationerna till ett uppstartsmöte för kommittén i Humanistiska teatern, där det bjöds på musik av Ebo Krdum och Anna Möller, panelsamtal om hot och hat under ledning av Fojo:s Annika Hamrud, och inval av medlemmar till kommitténs presidium.

Ett officiellt lanseringsevent kommer att ske under våren, mer information om det kommer på deltagande organisationers respektive plattformar.

Panelsamtal om hot och hat mot yrkesgrupperna journalister, kulturutövare och forskare. Från höger. Annika Hamrud, Fojo, Johanna Odlander, chefredaktör UNT, Ebo Krdum, demokratiaktivist och artist, Karin Åmossa, samhällspolitisk chef, SULF.
Kommittén Demokratins röstbärares presidium. Från höger, Tora Holmberg, vice rektor Uppsala universitet, Annika Hamrud, projektledare FOJO, Katarina Renman Claesson, jurist, KRO, Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet. Längst bak: Sverker Lundin, vd Sveriges Unga Akademi, Max Låke, verksamhetsledare Unga Tankar om Musik.