Att stärka det fria ordet och rätten till information är centralt i skapandet av moderna kunskapssamhällen. Målet för Unescos arbete på kommunikations- och informationsområdet är tillgång till information, kunskap för alla, teknisk utveckling samt att främja pressfriheten.

©UNESCO/Sergio Santimano
Foto:©UNESCO/Sergio Santimano

Sverige delar Unescos vision om byggandet av kunskapssamhällen baserade på yttrandefrihet, tillgång till kunskap och information för alla. I menyn till vänster kan du läsa om Sveriges fokusområden inom Unescoarbetet gällande information och kommunikation.

Internet medför nya kommunikationsmöjligheter men också svårigheter. Unesco verkar för flerspråkighet på internet samt ger medlemsländer råd i policyutveckling.

2012 publicerade Unesco en kartläggning av internetpolicies och regelverk i världen: ”Internet Privacy and Freedom of Expression”. Utifrån studien gavs rekommendationer till medlemsländerna.

Inom kommunikationsområdet har Sverige ratificerat följande Unescokonvention:

  • Världskonvention om upphovsrätt (1952) – läs mer

Rapporter om Sveriges genomförande av Unescos konventioner och rekommendationer går att fås från Svenska Unescorådet på begäran.


Senast uppdaterad 19 juni 2024