Kontorsmaterial
Kontorsmaterial

Unescos program Information for All Program (IFAP) inrättades 2000 och arbetar bland annat med att främja dialog mellan länder för att stärka tillgången till information för alla oavsett bakgrund. Allas rätt till information är centralt för utveckling och avgörande för ett hållbart och demokratiskt samhälle. IFAP:s arbete sträcker sig från digitalisering och källkritik, till utbildning och flerspråkighet.

Det övergripande målet med IFAP är att vara en röst åt alla människor med bristfällig tillgång till information. IFAP ska hjälpa Unescos medlemsländer utveckla och använda kunskap samt strategier för allas rätt till information. Inte minst i en värld som präglas av ny teknisk utveckling och digitalisering, där vi allt mer är beroende av informations – och kommunikationstillgänglighet för att förstå vår omvärld och de beslut som påverkar vår vardag.

Sverige var medlem och satt i IFAP:s styrelse mellan åren 2015–2019.


Senast uppdaterad 25 mars 2020