Sedan 2003 arbetar Unesco i det som kallas WSIS-processen (World Summit on the Information Society) som tar sin utgångspunkt i de två toppmöten som arrangerades i Genève 2003 och i Tunis 2005. I WSIS möts regeringar och företrädare för företag och många organisationer. Unesco har en nyckelroll i processen, som syftar till att överbygga den digitala klyftan mellan industriländer och utvecklingsländer, samt skapa ett människocentrerat och utvecklingsinriktat informationssamhälle där informationsteknologin är tillgänglig för alla.

På WSIS-mötena behandlas bland annat frågor som faller inom Unescos mandat, som utveckling av infrastrukturen för informationsteknologi i utvecklingsländerna, e-learning och e-science (hur informationsteknologi kan användas i utbildning och i vetenskapligt samarbete), kulturell mångfald och identitet, mångspråklighet, medieutveckling samt etiska frågor.

I februari 2013 anordnade Unesco, i samverkan med ITU, UNDP och UNCTAD, konferensen WSIS+10 – Towards Knowledge Societies for Peace and Sustainable Development. Mötet var det första i en serie som syftar till att utvärdera WSIS, bedöma vilka framsteg som gjorts och fastslå rekommendationer för arbetet efter år 2015.


Senast uppdaterad 12 september 2016