Bild på intervju


International Programme for the Development of Communication (IPDC) är Unescos mellanstatliga program inriktat på att främja uppbyggnaden av fria och oberoende medier i utvecklingsländerna. Vidare ges medborgarna kunskaper och färdigheter i användandet av ny kommunikationsteknik, samt lär sig att söka och kritiskt värdera information.

IPDC verkar i huvudsak som bidragsgivare till medie- och kommunikationsprojekt på södra halvklotet. Vidare har IPDC fått en tongivande roll i arbetet med att främja journalisters säkerhet och bekämpa straffrihet.

IPDC har också utvecklat Media Development Indicators (MDI) som möjliggör bedömningar av medielandskap på nationell nivå. Indikatorerna, som täcker olika aspekter av medieutveckling, används för att identifiera och medvetandegöra länderna om specifika behov, i syfte att påverka utformningen av mediapolitiken och inriktningen av utvecklingsinsatser.

Sverige har en plats i IPDC:s styrelse, och tar en aktiv roll i utvecklingen av programmet.


Senast uppdaterad 18 december 2018