IPDC (International Programme for the Development of Communication) är Unescos mellanstatliga program, inriktat på att främja uppbyggnaden av fria och oberoende medier i utvecklingsländerna.

IPDC verkar i huvudsak som bidragsgivare till medie- och kommunikationsprojekt på södra halvklotet. Under senare år har dock programmet breddat sin inriktning, något som skett inom ramen för styrelsens arbete. IPDC har fått en tongivande roll i arbetet med att främja journalisters säkerhet och bekämpa straffrihet.

IPDC har också utvecklat Media Development Indicators (MDI) som möjliggör bedömningar av medielandskap på nationell nivå. Indikatorerna, som täcker olika aspekter av medieutveckling, används för att identifiera och medvetandegöra länderna om specifika behov, i syfte att påverka utformningen av mediapolitiken och inriktningen av utvecklingsinsatser.

Sverige har en plats i IPDC:s styrelse, och tar en mycket aktiv del i utvecklingen av programmet.


Senast uppdaterad 12 september 2016